Sikkerhet og regler

Reglement for Paintball i regi av N-Ø. Paintball

Paintball er ikke krig og målet er ikke å skade hverandre. Vi tar sikkerheten på alvor og det er viktig for alle deltakere at de setter seg inn i våre regler før spill.
Instruktør/baneansvarlig gjennomgår reglene før hver spilling og har alltid siste ord. Grove brudd på reglene under kan føre til at du blir permanent bortvist.

Generelt

– N-Ø. Paintball er ikke ansvarlig for skader på deltakere eller tap av eiendeler. All aktivitet er på eget ansvar.
– Våre arrangement er rusfrie.

Alder

– Aldersgrense er 10 år.
– Er du under 18 år så må vi har godkjenning fra foresatt. Dette gjøres ved å fylle ut ansvarsskjema en gang pr. sesong eller ved at foresatt møter opp sammen med den som skal spille.

For de yngste så anbefaler vi at foresatt er med og vurderer om dette er passende for den enkelte. Vi kan tilrettelegge arrangementer for de yngste hvor det spilles med lavere «trykk» enn på åpne dager.

Bekledning og eiendeler

– Alle klær er tillatt, men vi anbefaler at mest mulig av kroppen er tildekket med klær som gir litt demping. Jo tykkere klær jo mindre smerte, men husk at det blir veldig slitsomt og varmt med mye klær. Mørke farger er å foretrekke.
– Du kan leie dress av oss. Vi anbefaler lette treningsklær under og gode fjellsko.
– Legg igjen verdifulle gjenstander i bil eller i sikkerhetssone. Telefon, lommebok o.l.

Paintball-utrustning

Eget utstyr som skal brukes må være godkjent og i orden.

– Trykkluftflasker skal godkjennes hvert femte år. Flasker som ikke er godkjente eller har store synlige skader vil ikke kunne brukes hos oss.
– Utgangshastighet fra markør skal i snitt på 4 avfyrte ball ikke overstige 280FPS. Vil bli målt på alt medbrakt utstyr.
– Eventuell bruk av røykgranater o.l. skal godkjennes ved spillets start. Dette pga brannfare og varsling av brannvesen o.l.

Under spillet

– Maske skal alltid være på når spillet pågår. Det er kun i definert sikkerhetssone at man får lov å oppholde seg uten maske.
– Markør skal alltid sikres med løpsplugg og evt. avtrekkersikring når man går ut av spill.
– Det skal aldri siktes eller avfyres direkte mot spillere som er ute av spill eller tilskuere.
– Hender/markør over hodet betyr: ikke skyt!
– Når man blir truffet/markert så skal man vise dette tydelig ved å holde markør og hendene over hodet samtidig med at man sier: «markert! «ute!» e.l.
– Det skal ikke skytes direkte mot noen som er nærmere enn 5 meter. Rop da istedet «Markert!»
– Har du markert en spiller så skal du ikke fortsette å skyte. Dette kaller vi overskyting. Viser spilleren at han er ute så ikke skyt mer.
– Får du et problem under spill eller pådrar deg en skade så rop: «STOPP» og vis tydelig at du trenger hjelp til nærmeste spiller.
– Ved avtalt lydsignal (fløyte, horn) skal spillet umiddelbart avsluttes og man møter ved sikkerhetssone.

Til slutt

Det er en forutsetning at alle sørger for å overholde sikkerhetsreglene. Følg derfor med når instruktør og baneansvarlige gir beskjeder og gjennomgår sikkerheten.

Paintball er ingen ufarlig lek! Tenk deg derfor om hvis du skal spille paintball utenfor vår regi og ta sikkerheten på alvor!

Det kan ikke gjentas ofte nok: Det viktigste du kan gjøre for sikkerheten er å alltid beholde masken på!

… og ha det gøy !

Skriv ut Skriv ut